Disco

Tack till alla er 241 barn som deltog på discot!!!

Och också ett stort TACK till alla er föräldrar som ställde upp och hjälpte till!!!

Facebook

Nu finns vi på Facebook!!!

Logga in på ditt Facebook konto och sök på ”Föräldraföreningen Granås” eller klicka här och gilla vår sida.

Då inte alla har/vill ha tillgång till Facebook kommer det endast att vara ett komplement till våran hemsida. Hemsidan kommer fortfarande att vara vår primära kontaktkanal.