Medlemsavgift

Det har visat sig att inte alla klasser har fått utskickat inbetalningskort för den frivilliga medlemsavgiften på 150 kr per läsår och familj.

Ni som saknar detta kan använda er av bankgiro 5037-6995. Ange namn och vilken klass är ni snälla.

Disco

Tack till alla er 241 barn som deltog på discot!!!

Och också ett stort TACK till alla er föräldrar som ställde upp och hjälpte till!!!