Disco

Tack till alla er 241 barn som deltog på discot!!!

Och också ett stort TACK till alla er föräldrar som ställde upp och hjälpte till!!!