Barn/ungdomar och internet

Måndagen den 22/4 kl 19:00 – 20:30 har Granåsskolans och Mariedalsskolans föräldraföreningar gått ihop och ordnat en föreläsning om ungdomar och internetanvändning. Föreläsningen kommer att äga rum på Mariedalsskolan.

Nedan är lite mer beskrivande text om det som föreläsningen kommer att innehålla.

“På internet kan kunnande men också vänskap utvecklas. Den är en plats där man kan få bekräftelse, utlopp för sin kreativitet, hitta musik och även interagera socialt genom att exempelvis chatta. Allt detta är del av utvecklandet av en identitet och de ungdomar vi har frågat i våra forskningsprojekt beskriver olika situationer och människor de kommit i kontakt med över internet som betytt mycket för dem. Medan Internet är “hemmaplan” för de flesta ungdomar, så känner sig många föräldrar osäkra på hur de ska förhålla sig till ungdomars användande av Internet. Föreläsaren Emma Sorbring har forskat inom området ungdomar, föräldrar och internet under flera år.”

Föreläsningen är öppen för alla vuxna!

Varmt välkomna!