Obs nya tider!

Obs tryckfelsnisse varit framme, se uppdaterade tider!!

För att förtydliga inför öppet hus!
Samtliga klassrepresentanter ska ha ett pass var på ex café eller lotteri.
Man närvarar den tid som ens barns klass ska vara där.
(5:or och 6:or närvarar på sista passet)

Arbetspass 1: 16:45-18:45
Arbetspass 2: 18:15-20:30

Om ni inte vet ert pass, ta kontakt med styrelsen.

Öppet hus

För att förtydliga inför öppet hus!
Samtliga klassrepresentanter ska ha ett pass var på ex café eller lotteri.
Man närvarar den tid som ens barns klass ska vara där.
(5:or och 6:or närvarar på sista passet)

Arbetspass 1: 16:45-18:15
Arbetspass 2: 17:45-20:30

Om ni inte vet ert pass, ta kontakt med styrelsen.