Föräldraföreningen Granås

Vem vi är


Läsår 2019/2020 består Föräldraföreningen Granås av följande bemanning:

Styrelse (se information här)

Minst en föräldrarepresentant från varje klass.

Skolan representeras av en lärare, en fritidspedagog och skolans rektor.