Föräldraföreningen Granås

Vad vi gör

Granåsskolans föräldraförening har till uppgift att bevaka våra barns intresse samt att vara delaktig i utformning av barnens arbetsmiljö, trivsel och samarbete mellan barn och personal. Föreningen arbetar för att genom olika aktiviteter, bl.a. Öppet Hus, samla in pengar till förmån för barnens trivsel.

Pengarna som föräldraföreningen samlat in går oavkortat till barnen. De har bland annat använts till att bjuda på glass första skoldagen efter sommarlovet, till linjer för en rörelsebana, pingisbord på skolgården, disco och till leksaker. Pengarna vi fått ihop har även betalt bussarna som tagit samtliga barn till Arena Vänersborg för att åka skridskor, samt skickat årskurs 2, 3 och 6 på skolresor med olika teman.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Våra största inkomstkällor under året är medlemsavgiften och intäkterna från Öppet Hus, som hålls under vårterminen. Medlemsavgiften är en frivillig avgift som betalas en gång/år och familj. Den är satt till 150:-/år, och sätts in på bankgironummer 5037- 6995.

Föreningen har möten 2-3 ggr/termin. Varje klass representeras av minst en klassrepresentant. Skolan representeras av rektor, en lärarrepresentant och en fritidsrepresentant. Föreningen skall ha sitt årsmöte ca en månad innan vårterminens slut. Då väljs ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Samtliga av föreningens möten är öppna för alla medlemmar.

Ordförande/vice ordförande har till uppgift att
•    Leda föreningens arbete
•    Sammankalla och leda mötena
•    Fördela arbetsuppgifter inom styrelsen
•    Handha föreningens handlingar

Sekreteraren har till uppgift att
•    Kalla till mötena
•    Skriva protokoll vid mötena

Kassören har till uppgift att
•    Förvalta föreningens pengar
•    Verkställa in- och utbetalningar
•    Sköta föreningens bokföring

Klassombuden har till uppgift att
•    Företräda sin klass under ett år
•    Fungera som en länk mellan klass och styrelse

Skolpersonalens representanter har till uppgift att
•    Fungera som en länk mellan elevråd och föräldraförening
•    Distribuera nödvändiga handlingar till klassombuden samt i förekommande fall även till samtliga föräldrar