Föräldraföreningen Granås

Vilka är vi


Läsår 2022/2023 består Föräldraföreningen Granås av följande bemanning:

Styrelse (se information här)

Minst en föräldrarepresentant från varje klass.

Skolan representeras av en lärare, en fritidspedagog och skolans rektor.