Föräldraföreningen Granås

Vilka är vi och hur jobbar vi?


Läsår 2023/2024 består Föräldraföreningen Granås av följande styrelse:

Styrelsen (se information här)

Hur får vi verksamheten att fungera?

Vi genomför ett antal större aktiviteter varje år, ett Öppet Hus, två Disco, Halloween, Swishlotterier och har även arrangerat Loppis för att kunna ge barnen en guldkant på tillvaron under åren på Granåsskolan.

För att klara av att bedriva denna ideella verksamhet och de aktiviteter vi utför är vi beroende av hjälp från föräldrar till eleverna på Granåsskolan. Inför varje läsår väljer vi därför två Föräldraföreningsrepresentanter och två Klassföräldrar från varje klass för att alla aktiviteter ska vara genomförbara.  Kravet vi har på Föräldraföreningsrepresentanterna är att jobbar med oss i styrelsen vid Disco och Öppet hus samt att minst en representant från varje klass ska deltaga vid varje Föräldraföreningsmöte för att klassen ska få Klasspengen.

Klasspengen är en förutbestämd peng per elev som föräldraföreningen ger till varje klass för att klassen varje år ska kunna genomföra någon aktivitet med klassen och föräldrar utanför skoltid och ej i skolans regi. I Åk 6 får klassen en större summa för att genomföra en avslutningsaktivitet.

Klassföräldrar väljs också två stycken inför varje nytt läsår för att arrangera aktiviteter med klassen utanför skoltid och då använda Klasspengen. Utöver denna aktivitet ingår också att se till att få ihop ett lag, anmäla klassen till Redstarsbollen i innebandy samt Klassbollen i fotboll och säkra upp ledare till respektive aktivitet. Klassföräldrarna samlar också in pengar och köper avslutningspresent till lärarna vid varje läsårsslut.

Skolan representeras vid varje Föräldraföreningsmöte av en lärare, en fritidspedagog och skolans rektor.