Föräldraföreningen Granås

Vad vi gör

Granåsskolans föräldraförening har till uppgift att bevaka våra barns intresse samt att vara delaktig i utformning av barnens arbetsmiljö, trivsel och samarbete mellan barn och personal. Föreningen arbetar för att genom olika aktiviteter, bl.a. Öppet Hus, samla in pengar till förmån för barnens trivsel.

Pengarna som föräldraföreningen samlat in går oavkortat till barnen. De har bland annat använts till att bjuda på glass första skoldagen efter sommarlovet och julmys inför jullovet, till linjer för en rörelsebana, till uterink, hästspiltor, pingisbord på skolgården, disco och till leksaker. Pengarna har även betalt höstlovsbad för alla barn med familjer på Hallveibadet. Varje år får alla klasser en klasspeng avsedd för klassaktivitet utanför skoltid och i årskurs 6 får man ett större belopp avsedd för avslutningsaktivitet.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Våra största inkomstkällor under året är medlemsavgiften och intäkterna från Öppet Hus och Skoldiscon, som hålls under året. Medlemsavgiften är en frivillig avgift som betalas en gång/år och familj. Den är satt till 200 kr. Men både stora och små belopp tas tacksamt emot. Swisha gärna till 123 442 66 80 eller sätt in på Swedbank konto 8368-3 903 498 595-3

Föreningen har möten 2-3 ggr/termin. Varje klass representeras av minst en klassrepresentant. Skolan representeras av rektor, en lärarrepresentant och en fritidsrepresentant. Föreningen skall ha sitt årsmöte ca en månad innan vårterminens slut. Då väljs ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Samtliga av föreningens möten är öppna för alla medlemmar.

Ordförande/vice ordförande har till uppgift att:

 • Leda föreningens arbet
 • Sammankalla och leda möten
 • Fördela arbetsuppgifter inom styrelse
 • Handha föreningens handlingar

Sekreteraren har till uppgift att:

 • Kalla till mötena
 • Skriva protokoll vid mötena

Kassören har till uppgift att:

 • Förvalta föreningens pengar
 • Verkställa in- och utbetalningar
 • Sköta föreningens bokföring

Föräldraföreningens representanter har till uppgift att:

 • Företräda sin klass under ett år vid Skoldisco och Öppet Hus.
 • Fungera som en länk mellan klass och styrelse

Klassföräldrarna har till uppgift att:

 • Ansvara för aktiviteter som Redstars och Klassbollen
 • Ansvara för att anordna en gemensam klassaktivitet per läsår utanför skoltid
 • Ansvara för att erhålla klasspeng från föräldraföreningen

Skolpersonalens representanter har till uppgift att:

 • Fungera som en länk mellan elevråd och föräldraförening
 • Distribuera nödvändiga handlingar till klassombuden samt i förekommande fall även till samtliga föräldrar