Föräldraföreningen Granås

UPPDATERINGAR HEMSIDA

Nu finns Föräldraföreningens senaste mötesprotokoll för vt23 upplagt under Dokument/Protokoll Föräldraföreningsmöte och de dokument som barnen får ut i Ryggsäcksposten kommer fortsättningsvis också att läggas här under Dokument/Utskick Ryggsäckspost.

HJÄLP OSS BAKA TILL ÖPPET HUS!

Vi behöver fler som bakar….maila oss på nedan adress och tala om ifall ni kan baka något och vad ni bakar. Ange även om det är allergivänligt på något sätt. E-post till styrelsen@ffgranas.se

Det går också att lämna sitt svar på www.ffgranas.se under menyn Öppet Hus

Jag ställer upp och bakar följande (går bra att kryssa i fler än ett val):

  • Småkakor
  • Mjuka kakor/Bullar
  • Kakor för allergiker……………………………………………………………………………………….

(Beskriv ovan allergi och vilken sort dvs. bullar/mjuk eller småkakor).

E-post och mobilnummer:………………………..………………………………………………………………..……

Namn (förälder)……………………………………………………………………………………….……………..….……

Namn (barn)………………………………………………………………………………………….Klass……………..…..